top of page

Smíchocviky a jóga smíchu

Smíchocviky na kterých je tato aktivita založena, vychází z jógy smíchu. Jóga smíchu je koncept cvičení, při kterém vycházíme z toho, že se každý může smát „jen tak“ bez důvodu, tedy bez vtipu či komedie, přestože i ty jsou v našem životě samozřejmě důležité. Smích je totiž v podstatě fyzická aktivita. Je to kombinace rychlého vydechování, vydávání zvuků (což ale nemusí být vždy) a také pohybu. Tím, že je smích nepodmíněný, obchází naše myšlenkové procesy, které nám často brání v uvolnění, a které jsou obvykle „brzdou“ přirozeného smíchu. Užitečné je to zvláště pro lidi, kteří už se dlouho nezasmáli, protože sami sobě říkají, že nemají ke smíchu důvod. U smíchocviků prostě důvod nepotřebujete.

Jak takové „smíchocvičení“ funguje a probíhá?

Smích se u tohoto cvičení stává především prostředkem a až teprve potom cílem. V průběhu lekce děláme tzv. smíchocviky a používáme tzv. „cvičný smích“, jehož cílem je v těle aktivovat přirozený smích, což však není podmínka. Je to v podstatě kombinace smíchu, hravých aktivit, veselých asociací a pohybu. Po nějaké době „cvičného“ smíchu, se do našeho těla vyplaví biochemické látky, především endorfiny, a tomu říkáme „ponoření do smíchu“, které je spojeno i s intenzivním smíchem a s ním spojeným prožitkem přítomnosti a radosti. Míra „ponoření“ do smíchu je samozřejmě individuální, nicméně většinou se každý alespoň minimálně „smočí“ J Fakt je také ten, že někdy to třeba nejde hned napoprvé, to ale nevadí, protože i přesto pokud zůstaneme pouze u cvičného smíchu, tak se jedná o velmi užitečné cvičení, které má pro naše zdraví celou řadu přínosů.

V józe smíchu hraje kromě smíchocviků důležitou roli skupinová dynamika a oční kontakt s ostatními ve skupině, které pomáhají zvýšit „nakažlivost smíchu“. „Nakažlivost“ emocí je vědecky ověřený fakt, kdy mluvíme o empatických nebo také „zrcadlových“ neuronech, které emoce přenáší. To známe například z návštěv kina, kdy v nás emoce z děje filmu na který jsme se dívali, ještě nějakou dobu doznívají. Zrovna nedávno bylo také ověřeno, že pokud film v kině sledujeme s nějakým dalším nám blízkým člověkem, tak intenzita našeho emočního prožívání se zvýší až o 100%. S tím, že jsme sociální bytosti, „pracuje“ i jóga smíchu, protože právě ta empatie a nakažlivost emocí jsou důležitým faktorem pro to, aby to fungovalo.

Jóga smíchu úzce souvisí s naším dýcháním, které je samotnou podstatou našeho života. Smích je v podstatě vydechování spojené se zvukem. V průběhu aktivit zbytkový vzduch v našem těle „vysmějeme“ a jednoduchými dechovými cvičeními do těla vracíme čistý kyslík, který je nejdůležitější složkou našeho života. Smíchem naše dýchání prohlubujeme.

Dalším důležitým faktorem je pak zapojení a trénink našich svalů spojených se smíchem tedy především v oblasti hlavy, ramenou, šíje, hrudníku, bránice a beder. Především stimulace pohybu bránice a břišních svalů, pomáhá aktivovat parasympatický systém, který je tzv. zklidňující větví autonomního nervového systému, které je v podstatě opakem sympatického systému, který je naopak odpovědný za naše stresové vzrušení. Dá se tedy říci, že tréninkem bránice v podstatě trénujeme odolnost vůči stresu. Svaly při smíchu vytvářejí intenzivní vibrace v celém těle, které zvyšují naší životní energii a emoční odolnost, uvolňují emoční bloky a „rozpouští“ emoční zranění, což vede k následnému vnitřnímu klidu a hlubokému uvolnění. Tomu se žertovně říká, čištění „smíchovodů“.

Proč je "smíchocvičení" vlastně užitečné?

Cílem jógy smíchu je fyzické, emocionální a psychické uvolnění a s tím alespoň na krátko spojená „ztráta kontroly“ nad sebou. Tuto „slastnou“ ztrátu kontroly v pozitivním slova smyslu a navíc v bezpečném prostředí, v dospělosti zažíváme, poměrně velmi málo, snad jen u sexu a třeba při tanci. Dalším dlouhodobějším přínosem je kultivace našeho odstupu a nadhledu k životním obtížím, emoční uvolnění a aktivace přirozených zdrojů pozitivní energie.

Jóga smíchu je především vynikajícím nástrojem pro prevenci či překonání stresu, depresí, sezónních smutků a změn nálad a syndromu vyhoření. Jóga smíchu také pomáhá k aktivování nebo znovunalezení spontánní hravosti a radosti v našem životě a má i celou řadu dalších přínosů na fyzické, psychické, emocionální, ale i sociální úrovni, což je ověřeno množstvím různých odborných studií po celém světě.

:)


Comments


Recent Posts
bottom of page