top of page

22 tipů jak si udržet energii v době krize


Ahoj přátelé, v posledních dnech jsem se ponořil do mnoha zdrojů z celého světa, které se zabývají duševní rovnováhou a udržením osobní energie v době krize, jakou nyní procházíme. Kritérií pro výběr doporučení bylo: důvěryhodnost zdroje, časté opakování doporučení, jednoduchost, srozumitelnost a praktičnost. Ačkoliv nejsem psycholog, psychoterapeut nebo psychiatr, věnuji se 30 tématu osobního rozvoje a k výběru doporučení jsem přistoupil analyticky. Za spolupráci a zpětnou vazbu děkuji týmu z www.codeoflife.cz a vybraným kolegům od Pirátů a jinak mnoha dalším lidem. Mějte se skvěle a mějte se rádi :) Petr Fridrich

ENERGY-HACKING – strach, obavy a úzkosti a jak neztratit životní energii

Mnoho lidí má strach, obavy, jsou ve stresu a trpí úzkostmi a ty snižují množství naší životní energie, ovlivňují schopnost našeho rozhodování, snižují naši imunitu a obecně snižují kvalitu našeho života. Ačkoliv se všechny tři tyto jevy objevují přirozeně v nějaké míře stále a každý na ně reaguje jinak, tak v situacích jako je aktuální vyhlášení celosvětové pandemie, se situace výrazně stupňuje, vede k rychle nakažlivé paralýze a má dopad na mnohem větší skupinu lidí. Ačkoliv většina z nás nakonec nebude samotným virem pravděpodobně zasažena, právě silným strachem a stresující zkušeností, bude naopak zasažena většina z nás. Proto je dobré, začít již nyní, něco aktivně dělat.

Co je strach a obavy? Strach je přesně to, co se děje, pokud se vaše mysl soustředí na negativní myšlenky, nejistotu nebo na věci, které by se mohli pokazit. Strach, starosti a obavy mají tendenci se stát neodbytnými negativními myšlenkami, které se stále vrací a vrací. Navíc jsme my lidé tak trochu mistři ve vytváření katastrofických scénářů. Strach je užitečný, pokud ho proměníte na řízené a konkrétní obavy a ty pak proměníte na nějakou pozitivní změnu a konkrétní činy, nikoliv pokud vede zpět k neodbytným myšlenkám a dalšímu strachu. Co je stres? Stres je fyziologická reakce spojená s vnější událostí. Aby mohl cyklus stresu začít, musí existovat stresor, v našem případě je to pandemie koronaviru. Stres je definován jako reakce na změny prostředí nebo síly, které nemůžeme ovlivnit a přesahují možnosti jednotlivce. Stres je biologická reakce, která je normální součástí našeho života. Stres je naší přirozenou fyzickou reakcí na hrozbu a jeho smyslem je vybudit náš organismus k akci. Pokud je stres dlouhodobý, stává se z něj chronický stres, který může mít vážné dopady na naše zdraví. Co je úzkost? Pokud máme strach a stres, tak obvykle je jejich vyvrcholením úzkost. Úzkost je v podstatě předjímání budoucích starostí a problémů, která však nemusí vůbec nastat. Úzkost má emocionální reakci (strach) a fyziologickou odpověď (stres), což znamená, že zažíváme úzkost v naší mysli i v našem těle. Úzkost je v podstatě to, co se s námi stane, když máte co do činění se spoustou starostí a velkým stresem dohromady. Úzkost nám v podstatě říká různými způsoby, že něco, co je pro nás důležité je v ohrožení. Ať už jsme to my samotní nebo někdo na kom nám záleží. Úzkost může mít různý charakter a intenzitu od lehkého znepokojení a nervozity přes panické stavy, zděšení a hrůzu. Tady je řada tipů, jak udržet svojí energii v rovnováze a harmonii, jak můžeme se strachem, stresem a úzkostí pracovat s ohledem na aktuální situaci a udržet si naší energii. Určitě to neplatí na každého, ale mnoha lidem to může alespoň trochu pomoci. Je to soubor nejčastějších doporučení z vlastních zkušeností i ze zkušeností posbíraných za poslední týden z desítek (nebo spíše stovek) zdejších i zahraničních zdrojů od odborníků, univerzit, organizací zabývajících se duševním zdravím a řady dalších zdrojů. Vybíral jsem ty nejčastěji se opakující doporučení, která jsou jednoduchá, praktická a jednoduše pochopitelná. Většina tipů zasahuje více než jednu složku naší energie. Rozdělení a popis jednotlivých typů energie jsem převzal od Tonyho Schwartze z jeho The Energy Project.

FYZICKÁ ENERGIE

Jako všechno živé, pokud neposilujeme naše tělo, tak začíná chabnout. Fyzická energie je buď nízká nebo vysoká. Proto jsou důležité činy, aktivita, dosahování pokroku, dokončování, vitalita-živost, kinetická síla (pohyb), aktivní řízení, „aby se věci, daly do pohybu“, „aby se věci udělali“. Hlavními zdroji této energie je cvičení, výživa a spánek.

Snížení fyzické energie poznáte na: stres, apatie, odpojení

Zvýšení fyzické energie poznáte na: osobní vitalita, zvládnete zátěž, pravidelná obnova sil – odpočinek, spánek

PSYCHICKÁ/EMOCIONÁLNÍ ENERGIE

Odvaha, důvěra, dělání změn, víra v sebe sama, blízké nebo systém a společnost, důvěra vnitřní vedení a směr. Emocionální energie je buď pozitivní nebo negativní. Hlavními zdroji emoční energie je odpočinek, relaxace.

Snížení psychologické energie poznáte na: strach, apatie, nedostatek sebedůvěry, únava, nespavost

Zvýšení psychologické energie: důvěra ve vaše rozhodnutí, důvěra že jste schopni zvládnout, co je potřeba, odhodlání čelit výzvám a překonávat překážky, odvaha dělat změny, nebát se být vzorem pro ostatní

INTELEKTUÁLNÍ/DUŠEVNÍ ENERGIE

Zvědavost, analýza, myšlení, porozumění, pochopení, vnímavost, vhled, nové znalosti, plánování a rozvíjení procesů, hodnocení, logika, důkazy, měřitelné výsledky.

Snížení intelektuální energie poznáte na: rozptylování, vytěsňování aktivit, nedostatek disciplíny, přepracování

Zvýšení intelektuální energie poznáte na: tvořivost, představivost, vnímavost, všímavost, soustředění, učení, účel, výzva, produktivita

SPIRITUÁLNÍ ENERGIE

Znamená uvědomění si budoucí vize, sdílené klíčové hodnoty, vyšší smysl života, důvěra ve smysluplnou budoucnost, vděčnost.

Snížení spirituální energie poznáte na: beznaděj, zmatek, nedostatek víry ve smysl-účel, konflikt hodnot.

Zvýšení spirituální energie poznáte na: účel, jasnost vize, vhled, integrita, vášeň, hrdinství, závazek/odpovědnost

SOCIÁLNÍ ENERGIE

Lidé jsou sociálně determinováni, naše vztahy, ovlivňují úplně všechno. Sociální energie znamená naše vztahy, osobní zapojení a nasazení, spojení mezi lidmi, „to společné“, vnímání „my“.

Snížení sociální energie poznáte na: apatie, izolace-nezájem o ostatní, odpojení, nedostatek spojení mezi lidmi, vyvolávání negativních emocí a konfliktů

Zvýšení sociální energie poznáte na: Emocionální vnímavost a citlivost, spolupráce, upřímnost a opravdovost, zapojení, empatie.

22 TIPŮ PRO UDRŽENÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE V KRIZI:

 1. Přijměte svoje emoce i to co se děje ve vašem těle. Je úplně normální se v takové situaci bát, být ve stresu a trpět úzkostí. Všímejte si, co se s vámi děje, mluvte o tom, co prožíváte. Řadu věcí nemůžete ovlivnit, ale to, na co se zaměříte, jak to budete interpretovat a co s tím uděláte, to ovlivnit můžete. Jakmile přijmete a pojmenujete svoje pocity i fyzické projevy, které prožíváte, můžete zkusit definovat jaké máte možnosti řešení situace a následně podniknout patřičné kroky. Snažte se dostat do fáze, kdy si dokážete představit, že všechny představy o důsledcích, které vás napadají se skutečně stanou a že je přijmete a dokážete se s nimi vyrovnat. Pokud cítíte, že se silné emoce dostávají na povrch (vztek, strach) nechte je např. v podobě pláče, smíchu nebo bezpečné „agrese“ (např. vůči polštáři) uvolnit, ale nesetrvávejte v nich. Pište si deník, kam zaznamenáváte svoje myšlenky a pocity.

 2. Od obav k plánu. Jděte ke zdroji svých úzkostí. Snažte se obavy a úzkosti co nejlépe definovat a vytvořte si plán opatření. Pátrejte po zdroji toho, co vás nejvíce znepokojuje, čím více budete konkrétní, tím lépe. Klaďte si otázky jako. Z jakého důvodu mám tyto obavy? Čeho konkrétně se obávám? Co to konkrétně znamená? A po každé odpovědi si položte další otázku, která se vám pomůže dopátrat konkrétní odpovědi. Udělejte si plán prevence možných událostí a plán opatření, pokud nastanou. Přijměte fakt, že může být v budoucnosti všechno úplně jinak. Připravte se na situaci, kdy byste potřebovali opravdu pomoc (informace o vás, včetně zdravotního stavu, základní věci, které potřebujete sebou, kontakty na blízké apod.). Není to sice příjemné, ale člověk by měl připustit i situaci, že může zemřít. Není to sice pravděpodobné, ale stát se to může. Je dobré myslet na to, co by měli zdravotníci nebo vaši blízcí vědět, pokud by se taková situace stala.

 3. Plánování a řád. Vytvořte si plán úkolů, které je třeba vykonat a soustřeďte se na to co můžete ovlivnit a změnit. Sepište si, co je potřeba udělat, udělejte si priority a konejte. To pomáhá dostat se ze zacyklení v negativních myšlenkách. Vždy jsou totiž věci, které můžete ovlivnit a vykonat. Je důležité věci dokončovat nebo alespoň dovést do uspokojivé fáze, která je možná. Napište si plán toho, co uděláte až tohle skončí. Zamyslete se nad tím, co všechno byste chtěli a mohli v budoucnu dělat a kde všude byste si mohli zajistit alespoň malý zdroj příjmů nebo být užiteční.

 4. Péče o ochranu sebe i ostatních, pravidla, hygiena. Zjistěte si jaká jsou aktuální pravidla a dodržujte je. Používání ochranných prostředků a dodržování pravidel bezpečnosti. Ať už se na to podíváte s pohledy ochrany sebe nebo ostatních, tak jednoduše používání ochranných prostředků a dodržování bezpečnostních pravidel vede k nejen k většímu bezpečí, ale také k většímu pocitu klidu. Je to nejen ochrana, ale i signál ostatním, že dbáte o bezpečnost a jdete tak také příkladem. K těmto základním prostředkům patří kromě používání roušek/ústenek (nebo alespoň jiných způsobů zakrytí úst) nebo respirátorů také ochranné rukavice a vyhýbání se většímu množství lidí, dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních, stejně jako dodržování pečlivé hygieny, používání dezinfekce, omezení dotyků obličeje. Sdílejte informace o bezpečnostní pravidlech s ostatními. Dodržujte pravidelnou hygienu a nebojte se v tomto směru i trochu hýčkat. Péče o sebe pomáhá našemu klidu a pohodě.

 5. Omezte příjem negativních zpráv. Zůstaňte informováni o aktuálním stavu z důvěryhodných zdrojů, ale netravte tím příliš mnoho času. Vymezte si omezené množství času, který budete své informovanosti věnovat. Zaměřte se na fakta, ověřené a důležité informace, nikoliv na domněnky a konspirace. V tuhle chvíli je klíčové kritické myšlení a pečlivý výběr zdrojů informací. Nenechte se vtáhnout do „katastrofizace“, vytváření černých scénářů, generalizace, černobílého vidění. Pokud sdílíte zprávy s ostatními, sdílejte fakta i dobré zprávy.

 6. Postarejte se o svoje základní potřeby a výživu. Pokud můžete postarejte se o základní potraviny, léky, hygienické prostředky a vše co potřebujete na maximálně 1-2 týdny. Nenakupujte obrovské zásoby. Pokud můžete, objednávejte si, co potřebujete přes internet. Pokud patříte k rizikové skupině vyhledejte pomoc, která vám může tyto základní prostředky pro život zajistit. Zajistěte si kvalitní výživu a doplňky stravy. Vařte si. Jezte se svými blízkými a udělejte si z jídla obřad. Jezte pomalu, vědomě a pravidelně a nepřejídejte se. Omezte příjem cukru, nikotinu, alkoholu a dalších drog. Pečujte o svoji hygienu a mějte se rádi. V aktuální situaci je třeba pečovat o svůj imunitní systém i z hlediska výživy. Jezte lehčí obecně lehčí stravu, stres způsobuje zadržování v těle a zhoršuje trávení. Jezte vlákninu, ořechy a semena, zakysané výrobky, ryby, drůbež, zelenina, ovoce. Doplňky stravy podporující imunitu – minerály, vitamíny, probiotika/probiotika. Voda, bylinkové čaje. V omezené míře přes den můžete i kofein – káva, wayusa, čaj, kakao, hořká kvalitní čokoláda, ale jen v malých dávkách. Kofein ve vyšších dávkách může způsobovat úzkosti a nespavost.

 7. Vytvoření nových návyků. Současná situace změnila dosavadní rytmus našeho života, přerušila mnoho našich automatických vzorců a návyků. Je to příležitost se rozhlédnout co je v našem životě užitečné a co by bylo dobré změnit. Podobné situace jsou vhodná příležitost začít v životě dělat něco jinak, a to i třeba dost zásadním způsobem, lepší příležitost už možná mít nebudete. Využijte příležitost vytvořit si nové užitečné návyky a začít/dokončit co jste odkládali. Nedělejte mnoho věcí najednou, soustřeďte se vždy na jednu věc. Větší „projekty“ si rozdělte do menších. Pokud můžete, zapojte nebo alespoň sdílejte s ostatními. Přemýšlejte o tom, co vás motivuje ke změnám a zařiďte se podle toho. Pojměte to jako experiment sami se sebou. „Svezte“ se na změně, která se děje v nás i kolem nás.

 8. Pozitivní myšlenky a používaný jazyk. Pamatujte, že všechny nesnáze jednou zase skončí. A všechno, ačkoliv se to třeba tak na první pohled nejeví, má i svojí pozitivní stránku. Důležité bude, co si z téhle zkušenosti odneseme. Všímejte si jaká používáte slova a slovní spojení, jak věci či situace nazýváte, jaké vyprávíte „příběhy“. Váš jazyk vytváří ve vaší mysli „realitu“ a stejně tak v mysli ostatních. Pokud o věcech začnete lépe (jinak) mluvit, můžete změnit i to, jak se cítíte nebo jak se budou cítit lidé kolem vás. Najděte si věty a slova, která vás posilují.

 9. Komunikujte s blízkými, přáteli, sousedy i kolegy. Třeba i telefonem nebo videohovorem nebo ve virtuálních světech, protože sdílení pomáhá. Soustřeďte se na vzájemnou podporu, nikoliv na ještě větší vyvolávání paniky. Nesrovnávejte se s ostatními, každý reagujeme na zátěžové situace jinak. Pokud nemáte, na koho se obrátit, zkuste krizové linky a linky důvěry nebo vyhledejte v okolí nějakého terapeuta, alespoň pro telefonickou konzultaci. Zapojte se do sousedských a lokálních komunit a spolupráce. Můžete udělat i skupinovou konverzaci. Netravte však veškerý čas jenom konverzacemi.

 10. Pečujte o svoje vztahy. My lidé jsme sociální „zvířata“ a současná zkušenost izolace nám to jasně ukazuje. Vzhledem k tomu, že budete muset být se svými blízkými mnohem více času než obvykle, snažte se být vzájemně trpěliví, ohleduplní a empatičtí. Pamatujte, že naslouchání druhým, podpora a spolupráce jsou v tuhle chvíli nejdůležitější. Mnohde mohou naplno propuknout dlouho potlačované konflikty nebo nedorozumění vyvolaná úzkostí, ale to nikomu nepomůže. Udělejte někomu radost, žijeme v období, kdy se cení naprosté drobnosti, protože si jich mnohem více vážíme. Pokud jste váhali s nápravou některého ze svých vztahů nebo jste chtěli někomu říct, že je máte rádi, tak nyní máte dobrou příležitost s tím něco udělat. Mějte rádi i sami sebe, přijměte se se všemi nedokonalostmi a naučte se také trávit čas sama se sebou.

 11. Udržte si životní/pracovní/školní rytmus i doma. Zvláště pokud jste v dnešní situaci doma a již předtím jste doma nepracovali nebo se neučili, je třeba si na „home office/školu doma“ zvyknout. Ačkoliv je pochopitelné, že vaše pracovní tempo nebude tak intenzivní jako obvykle (rozhodně zpomalte), tak pravidelná práce či virtuální setkání s kolegy udrží ve vašem životě řád a kontakt vám dodá energii a odvede myšlenky k praktickým věcem. Pokud stále docházíte do práce a pracujete stále v prostředí jiných lidí, tak se především soustřeďte na osobní ochranu a hygienu, ale také dobré vztahy se svými kolegy.

 12. Hrdinství, pomoc a podpora ostatním. Při situacích, jaké je ta dnes, se vždycky objeví hrdinské úsilí. Jinými slovy objeví se lidé, kteří se obětují pro dobro druhých. V dnešní době jsou to třeba zdravotníci, kteří přicházejí neustále do kontaktu s obrovským rizikem nákazy, často s omezenými ochrannými prostředky nebo lidé, kteří jsou za neúnavně za pokladnami v obchodech a mnoho dalších. Všem těmto hrdinům a hrdinkám můžeme vyjádřit ať už jakkoliv poděkování a podporu (anebo pomoci i jinak). Příběhy těchto lidí někde uvnitř v nás vyvolávají hřejivý pocit, který nás inspiruje, podněcuje optimismus a vyvolává touhu chovat se altruisticky sami. A nakonec se nějakým alespoň malým činem můžeme přidat k hrdinům my sami. Všímejte si svého okolí, kam až „dohlédnete“ – rodina, přátelé, kolegové, sousedé, známí, ale i další lidé (právě ti kteří jsou v ohrožení nebo se už nyní chovají jako hrdinové). Právě v téhle době je totiž řada skupin lidí, kteří jsou ohroženější z pohledu duševního stavu více než ostatní. Jsou to především děti, senioři, lidé, co žijí osamoceně, lidé, kteří mají v ohrožení někoho blízkého, lidé, kteří jsou vystaveni ohrožení díky své práci (například lékaři, lidé v sociálních službách nebo lidé v obchodech), a také lidé s již předchozími psychickými obtížemi nebo jinými zdravotními problémy. Pokud je to možné, pomáhejte, jakkoliv ostatním. Iniciativ, v kterých je možné se nějak zapojit do pomoci ostatním je opravdu hodně. Jsme v tom všichni společně a jedině díky spolupráci a vzájemné podpoře, to zvládneme. Mějte se rádi a chovejte se k sobě hezky.

 13. Podívejte se zpátky, smysl života a vděčnost. Pokládejte si základní životní otázky a ohlédněte se za svým životem. Lepší příležitost už možná mít nebudete. Udělejte si mapu nejdůležitějších událostí a soustřeďte se na ty nejvíce zásadní, zábavné, překvapivé a nezapomenutelné zážitky. Ke každému bodu si napište pár poznámek a pokud máte fotografie, můžete si vytvořit i album. Uvědomte si, za co všechno můžete být ve svém životě vděční. Poděkujte, že máte své zdraví, své blízké, co jíst, či domov a jistě vás napadne mnoho dalších věcí. Právě v takovýchto chvílích je dobré si uvědomit co je v životě opravdu důležité. Zamyslete se nad smyslem vašeho života a zkoumejte, jak svůj smysl života dnes naplňujete. Stačí si položit dvě otázky: Pokud bych měl/a možnost prožít znovu svůj život, prožil/a bych ho stejně? Co bych v něm změnil/a, proč bych to udělal/a, a jak bych to udělal/a jinak?

 14. Vyšší smysl lidství. Pamatujte, že jsme v tom jako lidstvo společně. Když se bojíme, hledáme viníky a snažíme se náš strach na někoho „hodit“. Právě tak vznikají předsudky. Pokud budeme projevovat laskavost, soucit, štědrost, empatii, odvahu, spravedlnost a budeme spolupracovat, a budeme vnímaví k naší planetě a přírodě i ke všem lidem, podaří se nám společně překonat všechny problémy. Naše současná zkušenost nás vede k tomu, abychom se zastavili a uvědomili si, co je opravdu v životě důležité. Jsme v tom všichni spolu.

 15. Tvoření, vzdělávání a virtuální kultura. Pište, malujte, šijte, modelujte, opravujte, pleťte, vyřezávejte, apod. Věnujte se sebevzdělávání např. objevilo se velké množství online seminářů z celého světa, a to často i zdarma, a dokonce i na těch nejlepších univerzitách. Naučte se nové znalosti, dovednosti a přístupy (např. jazyky, řemeslo, novou profesionální nebo volnočasovou aktivitu). Stejně tak se objevilo mnoho knih, časopisů, podcastů, filmů apod. zdarma. Mnoho galerií a muzeí začalo nabízet virtuální prohlídky, začínají se organizovat online koncerty, představení a další akce po internetu. Pokud jste na všechny tyhle aktivity neměli čas, tak teď ho máte. Uvědomte si, že naše tvořivost, fantazie a představivost je nekonečná.

 16. Dobrý spánek a odpočinek. Znamená dobře si vyvětrejte, nespěte v příliš velkém horku, omezte obrazovky, vytvořte maximum tmy páska přes oči nebo zatemnění (tvorba melatoninu), omezte hluk (špunty do uší). Odpočívejte více než obvykle a pokud cítíte potřebu.

 17. Pobyt v přírodě, práce na zahradě, péče o zvířata, slunce. Příroda léčí. Pobyt na slunci prospívá imunitnímu systému (vitamín D, ultrafialové záření neprospívá virům). Projděte se v přírodě, příroda je velký zdroj energie a zklidnění. Dodržujte však maximálně pravidla karantény. Sledujte výzvy a informace a možnostech vycházet. Pokud zrovna není možnost jít ven, můžete se věnovat virtuálnímu cestování prostřednictvím internetu.

 18. Úklid. Pokud začnete dávat řád svému prostředí, pomáhá to vytvářet řád i ve vás. Obecně pak nasměrování pozornosti na něco, co má hned viditelné výsledky a odvede vaši pozornost od negativních myšlenek. Vždycky je co uklidit a v čistém prostředí se budete cítit lépe. Vyčistěte si prostor i vůní použijte aromaterapii pro podporu lepšího dýchání a pro zklidnění. (např. šalvěj, eukalyptus a pro zklidnění třeba levanduli). Obklopte se barvami, které uklidňují (modrá, zelená).

 19. Cvičení, relaxace a masáž, sex a mazlení. Jednoduchá tělesná cvičení a otužování (jednoduché pohyby k uvolnění tenze v oblasti ramen a šíje, protahování, studená sprcha, jóga, techniky bojových umění… Masáže, automasáže. Řízená relaxace např. jóga nidra (řízené uvolňování jednotlivých částí těla) najdete mnoho příkladů na internetu, pomáhá uvolnit napětí v našem těle (Youtube). Uvolněte svaly v obličeji. Sex, romantika, svádění, mazlení, masturbace. Zvyšují produkci hormonů “štěstí” a zlepšují naši pohodu.

 20. Meditace, všímavost (mindfullness) a obřadnost. Meditace má mnoho podob a jejím cílem je dosažení změněného stavu vědomí. Stačí ta nejjednodušší. Například meditace dechu (soustředit se na nádech a výdech), velmi účinné jsou různé formy aktivní meditace. Opět najdete mnoho meditací na internetu nebo můžete použít některou z meditačních aplikací. Všímavost – soustředění se na přítomný okamžik – zaměření smyslů např. poslech hudby, česání domácích mazlíčků, přesazování květin, modelářství, mytí rukou, jezení, chůze, omalovánky pro dospělé apod. Mnoho technik a meditací mindfulness opět najdete na internetu. Vytvořte si rituály, které ve vašem životě budou posilovat pozitivně řád a posílí vaši schopnost mít věci pod kontrolou.

 21. Humor, hra a zábava. Humor je intelektuální aktivita a redukuje strach a obavy. Sledujte komedie a vtipná videa, poslouchejte zábavné pořady a podcasty, čtěte zábavné knížky. Hraní deskových, videoher a jiných her. Pokud jste si chtěli dát dohromady nějaký kostým nebo si na něco hrát, tak teď je ta správná příležitost. Smějte se jen tak bez důvodu (jako sport).

 22. Tanec, hudba, poezie, psaní, zpěv. Zpěv (je dobré slyšet svůj hlas), hra na hudební nástroje a poslech relaxační hudby. Mnoho typů relaxační hudby najdete na Youtube i jinde. Naučte si užít si ticho. Pište povídky, poezii, slamujte, pište si blog. Zvláště pokud máte doma trochu prostoru tančete. Tanec pomáhá fyzickému i mentálnímu uvolnění. 3 DECHOVÁ CVIČENÍ:

Uvolnění obličeje. Naše mimické svaly mění náš mentální stav. Nadechujte se hluboce nosem s úsměvem se zavřenými ústy po dobu 5 sekund a vydechujte ústy po stejnou dobu. Opakujte 5x. Potom ponechte obličejové svaly v relaxovaném a stavu a volně dýchejte.

Dechové cvičení. Protistresové dýchání nosem (pomalý hluboký nádech, zádrž dechu, pomalý výdech 7+7+7 vteřin po dobu 3-5 minut)

Tréninkový smích. Zasmějte se. 10 minut intenzivního tréninkového smíchu, obvykle pomůže nastartovat přirozený smích. Začněte třeba se zavřenými ústy se smát jemně, ale při delším smíchu co nejvíce otevírejte ústa, abyste tak zapojili bránici. Bránice je centrem, které ovlivňuje naše stresové nebo klidové reakce. Čím více budete trénovat bránici, tím více budete schopni zvládat zátěžové situace. Cvičný smích pomáhá tvorbě hormonů „štěstí“ a naopak snižuje hladinu stresových hormonů, posiluje imunitní systém a vede k uvolnění.

Mgr. Petr Fridrich


Recent Posts
bottom of page