top of page

Meditace smíchu


Transformující síla meditace smíchu

Při cvičeních jógy smíchu praktikujeme tzv. cvičný smích, zjednodušeně smíchocviky. Smích se postupně díky pohybu a a skupinové dynamice stává nakažlivým, spontánním a nenuceným. Samostatným zážitkem je meditace smíchu, která staví na po "smíchocvicích" rozcvičené bránici a dalších při smíchu používanmých částech těla, pohybem uvolněné energii a dobré náladě vyvolané působením různých hormonů v našem těle.

Meditace smíchu má obvykle několik fází:

1. Rozcvičení a odstranění posledních zábran cvičným smíchem, včetně speciálním animálních smíchocviků a jiných hravě "švihnutých" aktivit. Tato část má za cíl rozhýbat bránici a také uvolnit člověka tak, aby opustil své poslední obavy a zábrany a změnil svá omezující přesvědčení ve vztahu k vlastní schopnosti se smát a přijetí hravé nálady. Jde o to se jednoduše po pomyslné červené niti dostat ke svému "vnitřnímu dítěti", naplno přijmout, že se mohu smát nepodmíněně jen tak bez důvodu, protože chci. V této souvislosti také říkáme, že jde o "čištění" naší "smíchovodů", abychom se dostali až ke smíchu z našeho nejhlubšího nitra, z našeho nejhlubšího "zdroje", ze kterého pak vyletí "vodotrysk" smíchu.

2. "Volný smích" je hlavní částí meditace smíchu. Obvykle probíhá na podložce v leže na zádech s částečně omezeným zdrojem světla. Tato část je opravdu intenzivní a nejde nikdy přesně určit, jak dlouho bude trvat. Někdy trvá třeba "jen" 10 minut, jindy ale také třeba hodinu. Jakmile se smích naplno rozjede, už ho nezastavujeme. Smějeme se, dokud většina může. Pokud si člověk potřebuje odpočinout jednoduše přestane, nabere síly a pokračuje pak dále. Protože větší část našeho těla tvoří voda, můžeme říci, že smíchem rozpohybujeme naše "vnitřní moře".

Lidé v této fázi také se svým smíchem experimentují a objevují svůj smích prostřednictvím dýchání a různých zvuků a s nimi spojených rezonancí našeho těla. Také různé tělesné pozice pomáhají našemu smíchu a lidé ve snaze co nejvíce uvolnit "cestu" smíchu, mění svou polohu. Zažíváme také prožitek spojení s ostatními a tím i mnohem intenzivnější "nakažlivost" smíchu. Někteří lidé se v této fázi "ponoří do smíchu" zcela a zažívají pocity absolutního emocionálního uvolnění, extatické svobody, "exploze" vědomí a úplného vypráznění mysli. Někdy jsou zážitky také spojené s katarzí a uvolnění pláčem, který pomáhá léčit emocionální zranění a rozpouští emoční omezení.

3. Hluboká relaxace následuje po meditaci smíchu a je spojené s emocionálním, mentálním i fyzickým uvolněním. V této fázi dosahujeme hluboké relaxace a naplnění vnitřním klidem. V průběhu relaxace dochází k postupně se prohlubujícím změněným stavům vědomí, které s sebou přinášejí imaginaci naší podvědomé mysli plné pestrých obrazů, ale někdy také hluboký spánek. Tato část obvykle probíhá za minimálního osvětlení nebo v úplné tmě. Pro hlubokou relaxaci využívám různé techniky jako

Po skončení relaxace bývá patrná únava, ale současně i vnitřní rovnováha, klid a pocit harmonie. Současně lidé prožívají stav hluboké empatie, soucitu a lásky k ostatním lidem. Mohli bychom říci, že se doslova vysmějeme a zrelaxujeme "z podoby", takže se po skončení skoro nepoznáme. Jednoduše připadáme si krásnější a přitažlivější než před tímto zážitkem a také na ostatní působíte lépe :). Nejčastější výrok, který často lidé po skončení relaxace říkají je, že se cítí jako znovuzrození. Naše "vnitřní moře" je klidné.

4. Po skončení relaxace obvykle navazujeme aktivitami zaměřenými na "uzemnění a znovurozproudění energie". To bývá nejčastěji tanec a také občerstvení či konverzace s ostatními.

Zážitek, který změní váš život! :)

Comments


Recent Posts
bottom of page